กำหนดเลขบรรทัดในโค้ด
  • ไปที่ Tools–>Options…
กำหนดเลขบรรทัดให้โปรแกรม visual studio 2019
  • Text Editor
กำหนดเลขบรรทัดให้โปรแกรม visual studio 2019
  • All Languages
  • คลิก Line numbers
กำหนดเลขบรรทัดให้โปรแกรม visual studio 2019
click OK
มีหมายเลขบรรทัดในโค้ดแสดงขึ้นมา