• คลิกที่เครื่องหมาย
  • เครื่องมือเพิ่มเติม –> เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • คลิกที่เครื่องหมาย
Mobile mode
  • เลือกเปลี่ยน device ได้ที่ Responsive
  • คลิกที่ edit เพื่อเลือก device เพิ่มเติม