1. เคลียร์ temp

–> ไปที่ start พิมพ์ %tmp%

–> กดปุ่ม Ctrl + a หรือกดปุ่ม Select All

–>ทำการ delete file

–>กรณีที่มีบางไฟล์ลบไม่ได้ให้กดปุ่ม skip ไป ถ้ามีหลายไฟล์ให้ติีก checkbox Do this for all current items

2. Disk Cleanup

–> ไปที่ start พิมพ์ disk cleanup

รอซักครู่
รอซักครู่

–> click checkbox ทุกรายการที่ต้องการ cleanup **ระวัง folder Downloads หากมีข้อมูลสำคัญต้องติ๊กออก

รอจนกว่าจะทำการ Cleanup เรียบร้อย

3. Defragment ฮาร์ดดิส

–> ไปที่ start และพิมพ์คำว่า defragment และเลือกหัวข้อ Defragment and Optimize Drive

–> เลือกไดว์ที่เราต้องการทำ Defragment และกด Analyze และรอจนครบ 100 % *** ถ้าเป็น SSD จะ defrag ไม่ได้

–> ครบ 100% click Optimize

****ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ควรทำเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนขั้นตอนที่ 3 การ defragment ให้ทำแค่ปีละ 1 – 2 ครั้งก็พอ