• ไปที่เว็บไซต์ youtube.com Login ด้วยบัญชีของคุณ
  • ไปที่เมนู ประวัติการเข้าชม
  • ถ้าต้องการลบประวัติทีละรายการให้ คลิ๊กเครื่องหมายกากบาทที่ vdo ที่ต้องการจะทำการลบ
  • ถ้าต้องการลบประวัติการเข้าชมทั้งหมด คลิีกที่ ล้างประวัติการดูทั้งหมด
  • Youtube จะถามอีกครั้งว่าต้องการลบประวัติการดูทั้งหมด ออกจากแอป และทุกอุปกรณ์ของบัญชี google เราใช่หรือไม่ ถ้าต้องการลบ ให้ clik ที่ ล้างประวัติการดู