แชร์รูปจากเว็บไซต์ไปที่ facebook แล้วรูปไม่แสดง นำ url ที่ต้องการ share ไปที่เว็บไซต์

https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/

–>ใส่ข้อมูล URL

–> กดปุ่ม Debug