ติดตั้ง wordpress EC2 amazon

0
60
amazon ec2
  1. ถ้าเน้นใช้งานในประเทศไทย เลือก Asia Pacific(Singapore)
  2. คลิ๊กที่ EC2

3. คลิก Launch Instance

4.คลิก Lanch Instance

5.คลิก AWS Marketplace

6. ที่ช่องค้นหาพิมพ์ wordpress

7. Select WordPress Certified by Bitnami and Automattic

8. Continue

9. ถ้าต้องการใช้งาน free 12 เดือน ถ้าระบบไม่ default ที่ Free tier eligible ให้ติ๊กออก

10. ให้ไปคลิ๊กเลือก type ที่เป็น Free tier eligible

11. Next : Configure Instance Details

12. Next: Add Storage

13. Next: Add Tags

14. Next: Configure Security Group

15. Create a new security group

16. Security group name:

17. Description Security group name

18. Review and Launch

19. Launch

20. Create a new key pair

21. Key pair name

22. Download Key Pair

23. Launch Instances

24. View Instances

25. copy IPv4 Public IP ไปใส่ใน browser

ติดตั้ง wordpress บน Amazon Web Services เสร็จเรียบร้อย

user name และ password สำหรับเข้า wordpress ไปที่ Actions–>Instance Settings–>Get System Log

ค้นหา Setting Bignami Application Password

Default user name & password